Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

"Intet menneskebarn er en gentagelse af andre eller skal nogensinde gentages."Citat af Martin Andersen Nexø

Dette citat er et udtryk for vores tanker og intentioner med det barneliv, vi har medansvar for i institutionen.

Vi tænker:
- Et barneliv, hvor hvert eneste barn har brug for at blive set som det menneske han eller hun er,
- Et barneliv med behov for at være i værdifulde fællesskaber med andre og opleve venner og voksne som med ord og handling udtrykker: "vi kan li` dig", "vi vil gerne lege med dig", "vi kan lære noget af dig", "vi vil være med til at sørge for, at du er glad sammen med os", "vi vil gerne have at du hjælper os" og " vi vil gerne ha` at du udfordrer os".
- Et dagligt liv, hvor disse ønsker og intentioner er gensidige og kan ses i hverdagslivet har ethvert barn ret til - og i Rårup/Skjold Fællesinstitution vil vi gøre alt for, at det kan gå i opfyldelse.

I det følgende kommer de værdier og principper, som personale og forældrebestyrelse er enige om, som centrale og betydningsfulde til udtryk - og med disse værdier og principper vil vi arbejde på, at ovenstående bliver muligt i alle de børns liv, som er og lever i vores institution.


I Rårup/Skjold Fællesinstitution bør glæde og udvikling være en del af hverdagslivet.

Vi mener i denne sammenhæng, det er værdifuldt at:
- Bruge humor og have det sjovt sammen,
- Være tryg og trives,
- Være i stand til at respektere hinanden,
- Være i udvikling,
- Have mulighed for fordybelse,
- Opleve at forskellige ting gør én glad,
- Holde fast i traditioner og gentagelser,
- Være i et fællesskab,
- Have og tage ansvar,
- Lege sammen,
- Være rollemodel,
- Kunne få lov til at være impulsiv,
- Have forudsigelige relationer,
- Have "plads" både fysisk og psykisk,
- Se på muligheder frem for begrænsninger,
- Have indflydelse,
- Have øje for sprogets nuancer,
- Blive støttet i det næste lille skridt, som hvert barn gerne vil kunne mestre,
- Forældrene inddrages og understøtter det børnene oplever i institutionens hverdag,
- Sikre personalets efteruddannelse

I Rårup/Skjold Fællesinstitution er børn en del af institutionen ved at opleve sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fællesskab.

Vi mener i denne sammenhæng, det er værdifuldt at:
- Bruge humor og have det sjovt sammen,
- Kunne samarbejde,
- Kunne sætte sig i andres sted/have empati,
- Kunne være en rollemodel,
- Have mulighed for fordybelse,
- Kunne respektere hinanden,
- Være tryg og trives,
- Få tilgodeset individuelle behov,
- Kende sin begrænsning,
- Dyrke forskelligheder,
- Lege sammen,
- Have "plads" både fysisk og psykisk,
- Udvikle dannelse,
- Have og tage ansvar,
- Være i udvikling,
- Kunne få indflydelse,
- Opleve at sammen med andre kan vi mere end vi kan alene

I Rårup/Skjold Fællesinstitution opfattes kroppen som et vigtigt handleredskab.

Vi mener i denne sammenhæng, det er værdifuldt at:
- Have fysiske udfordringer,
- Være omgivet at voksne, der prioriterer at leg og læring bl.a. sker gennem kroppen,
- Have sunde kostvaner,
- Få motoriske udfordringer, således at børnene udvikles motorisk,
- Sikre personalets efteruddannelse bl.a. indenfor idrætspædagogik, leg og bevægelse,
- Have "plads" både fysisk og psykisk,
- Få respekt for, at kroppens udvikling sker med udgangspunkt i det ståsted det enkelte barn til enhver tid vil have

I Rårup/Skjold Fællesinstitution afspejler færdigheder og aktiviteter, at vi lever i en verden, der både er kompleks og stiller krav til og om mange kompetencer

Vi mener i denne sammenhæng, det er værdifuldt at:
- Kunne sætte sig i andres sted/have empati,
- Kunne være rollemodel,
- Have øje for sprogets nuancer,
- Udforske og se andre områder,
- Kunne både have og tage ansvar,
- Kunne samarbejde,
- Have fysiske udfordringer,
- Kunne være i et fællesskab,
- Have dannelse,
- Have respekt,
- Være impulsiv,
- Kunne sætte sig i andres sted,
- Støtte den enkeltes individuelle behov og opleve, at kompetencer bliver styrket og udfordret, så hvert barn oplever den selvtillid og det selvværd, der er nødvendigt i et liv sammen med andre.